Chính sách bảo mật

  OSAKAR tôn trọng thông tin cá nhân của mọi khách hàng và hiểu rằng khách hàng cần được biết chúng tôi sử dụng, quản lý và lưu giữ những thông tin cá nhân thu thập được như thế nào.
  Chúng tôi chỉ thu thập một lượng thông tin cá nhân tối thiểu khi được sự cho phép của khách hàng. Đồng thời, OSAKAR cam kết chỉ sử dụng những thông tin cá nhân này cho các mục đích đã quy định trong Chính sách bảo mật thông tin được nêu ở Mục II; tuyệt đối không chia sẻ những thông tin này cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết và cho phép của khách hàng.

  HOTLINE
  Hotline: 0987423292
  Từ T2-T7: 08h - 17h30
  CN & Ngày lễ: Nghỉ

   

  EMAIL LIÊN HỆ

  CSKH: ducminhosakar@gmail.com

  Bài viết khác
  Logo